Προϋποθέσεις καταχωρήσεων


Σε περίπτωση που μία αγγελία δεν εγκριθεί λόγω παραβίασης των όρων, το block θα έχει τη δυνατότητα να την τροποποιήσει. Το site block διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μία αγγελία δεν ανταποκρίνεται στους όρους και στην φιλοσοφία του . Οι όροι ανανεώνονται συνεχώς και μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του καιρού..

Αγγελίες :

ο τομέας των αγγελιών αφορά μόνον τους ιδιώτες και μόνον για μεταχειρισμένα προϊόντα Επιτρέπεται να διαφημίζονται προϊόντα, ενοικιάσεις, εργασίες και υπηρεσίες. Η χρήση αγγελίας καθαρά για λόγους διαφήμισης , π.χ. χωρίς να προσφέρουμε κάποιο αγαθό , εργασία ή υπηρεσία, δεν επιτρέπονται .

Παροχή υπηρεσιών : Οι υπηρεσίες που προσφέρονται ή ζητούνται πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της Ελλάδας για κάθε συγκεκριμένο επάγγελμα.

 Το κείμενο της αγγελίας:

Ο τίτλος της αγγελίας πρέπει να περιγράφει το προϊόν ή την υπηρεσία που διαφημίζεται, ονόματα εταιριών ή URL(διευθύνσεις ιστοσελίδων) απαγορεύονται . Ο τίτλος πρέπει να είναι λιτός και κατανοητός στον επισκέπτη . Το find4me διατηρεί δικαίωμα να προσαρμόσει τον τίτλο της αγγελίας ώστε να είναι σύμφωνος με τους κανόνες. Το προϊόν ή η υπηρεσία πρέπει να περιγράφονται στο κείμενο της αγγελίας. Δεν επιτρέπεται link προς άλλη σελίδα. Τα κείμενα των αγγελιών δεν πρέπει να είναι αντιγραφή τριτων, αυτά προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα .

Γλώσσα:

Επιτρέπονται αγγελίες στα ελληνικά και όχι greeklish 

 Σε ποια Κατηγορία καταχωρώ την αγγελία μου;

Η αγγελία πρέπει να τοποθετείται στην κατηγορία που περιγράφει καλύτερα το προϊόν ή την υπηρεσία. Το block μπορεί να την μετακινήσει στην κατάλληλη κατηγορία αν αυτό κριθεί απαραίτητο . Οι προς πώληση αγγελίες πρέπει να τοποθετούνται κάτω από το «Προς πώληση» ενώ οι «για αγορά» αγγελίες κάτω από το «Για αγορά». Βάζοντας την αγγελία μας είναι σημαντικότατο να επιλέξουμε το είδος της αγγελίας πχ πωλείτε ζητείτε βρέθηκε χαρίζεται κλπ.

Διπλόενγραφες

Απαγορεύεται να τοποθετείτε αγγελίες με το ίδιο αντικείμενο, υπηρεσία ή εργασία πάνω από μία φορές. Απαγορεύεται επίσης να τοποθετείτε αγγελίες με τα ίδια προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες σε διαφορετικές κατηγορίες ή περιοχές.

Εικόνες:

Τα λογότυπα εταιριών δεν επιτρέπονται ως εικόνες ,εκτός αν μια εταιρία αναζητά προσωπικό. Aπαγορεύεται η τοποθέτηση εικόνων από αγγελίες τρίτων χωρίς την άδεια τους. Οι εικόνες στην αγγελία πρέπει να έχουν σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία της αγγελίας για να είναι περισσότερο κατανοητές στον επισκέπτη .

Πειρατικά προϊόντα και απομιμήσεις:

Απαγορεύεται η ανάρτηση πειρατικών προϊόντων και απομιμήσεων, π.χ επώνυμων προϊόντων, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και Όλα τα προϊόντα πρέπει να πιστοποιούνται ως αυθεντικά από τον ιδιώτη σε περίπτωση που η αγγελία πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Το block επιφυλάσσετε παντός νόμιμου δικαιώματος του σε αυτές τις περιπτώσεις και ουδέ μια ευθηνή φέρει σε αυτές τις περιπτώσεις. Το προσωπικό του block κάνει τα δέοντα ελέγχοντας την κάθε αγγελία στον μέγιστο βαθμό. 

Κατοικίδια και ζώα :

Τα ζώα που διαφημίζονται προς πώληση θα πρέπει να συμβαδίζουν με το Ελληνικό δίκαιο .

Προσβλητικό περιεχόμενο:

Αγγελίες ή εικόνες που μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικά για άτομα, εθνότητες απαγορεύονται καθώς και οι μη ρεαλιστικές αναρτήσεις αγγελιών. Το find4me διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφη μια αγγελία την οποία θεωρεί μη ρεαλιστική.