Υγρό γενικού καθαρισμού Solero ultra Μασσαλίας 4Lt [40605200]

2023-02-21 16:56   Σπίτι & Κήπος   Αθήνα   127 views
2,13 €

Τοποθεσια: Αθήνα

Τιμή: 2,13 €


 

width=ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: προκαλεί σοβαρό οφθαλμικο ερεθισμό.  ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Να φοράτε προτατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : Ξεπλύνετε προσεχτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εαν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός Συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό. Εάν ζητήσετειατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεκτή του προϊόντος ή την ετικέτα. Περιέχει χλωρομεθυλισοθειαζολινόνη και μεθυλισοθειαζολινόνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777