• 1
  • ταξινόμηση: τιμή ημερομηνία
    Μικρές αγγελίες > Υπόλοιπες Αγγελίες
    Πολύ μικρού μεγέθους κρυφό καταγραφικό φωνής σε σχήμα usb stick. Έξυπνο σύστημα διακριτικής καταγραφής συνομιλίας χώρου. Η μεγάλη μνήμη του θα σας δώσει 480 ώρες καταγραφής! Ενεργοποιείστε την συσκε
  • 1