• 1
  • ταξινόμηση: τιμή ημερομηνία
    Μικρές αγγελίες > Computer/Ηλεκτονικά > Κινητά και τηλεποικινωνίες
    Πωλείται: YAESU FT-8900R Dual Band VHF/UHF Πομποδέκτης αυτοκινήτου η ακόμα και βάσεως. Ισχύς εξόδου: 50W(VHF) – 40W(UHF) Δυο φορές δουλεμένο στο κουτί του με ελληνικό Μanual πωλείται λόγω αποχώρ
  • 1