• 1
  • ταξινόμηση: τιμή ημερομηνία
    Μικρές αγγελίες > Eργασία > Εκπαίδευση/Ιδιαίτερα
    Μεταπτυχιακός φοιτητής Πληροφορικής με πολυετή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) σε μαθητές Γ Λυκείου σε πολύ προσιτές τιμές παντού στην Αθ
  • 1